Suso Vaamonde & Xosé Lois Romero: 24 instrumentos populares galegos

Xullo 12, 2019
18:00 h.
Igrexa de Santa Marta de Ortigueira
De balde.