Feito a man: F.I.L.O. , Cachas &Cousins + The Lákazans

Agosto 06, 2015

/ XOVES 6 //
20.00h | San Paio de Antealtares | F.I.L.O.
21.30h | Praza de San Martiño Pinario | Cachas &Cousins + The Lákazans

AXENDA

Facebook

20:00 h.
Cidade Vella, Santiago de Compostela.
De balde