Davide Salvado Trío

Outubro 12, 2014
20:30 h.
Sala Son, Cangas do Morrazo.